Stichting Moluks Historisch Museum

View this email in your browser

juli 2016                                           

Erfgoed is hot! Sinds 2015 organiseert de Nederlandse UNESCO Commissie symposia over de vraag hoe erfgoed sociale inclusie (deelname van iedereen) kan bevorderen en hoe om te gaan met betwist  erfgoed.  Men wil nieuw erfgoedbeleid ontwikkelen waarin ruimte is voor verschillende perspectieven en betekenissen die aan erfgoed worden verleend nu Nederland  een meerstemmige samenleving is geworden. Op 29 juni nam onze Collectiebeheerder deel aan een rondetafelbijeenkomst hierover.  Stg. MHM is ook medeondertekenaar van de aanvraag die archeoloog Jobbe Wijnen heeft gedaan om de locatie van De Punt aan te wijzen als rijksmonument. Moluks onroerend herinneringserfgoed als insteek voor dialoog over het koloniale verleden en de nasleep daarvan. Eerder dit jaar werd ook een seminar gehouden over het Bandanese erfgoed en de vraag hoe dit op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen. Erfgoed uit de koloniale tijd toen de Banda-eilanden het centrum van de specerijenhandel waren. Andere onderwerpen in deze Nieuwsbrief zijn o.a.  een bijzonder interview met beeldend kunstenaar Ana Luhulima, het verhaal achter het  ‘Ambonsch Volkslied’ en een gesprek met Molukkers in Helmond.

Monumentenaanvraag Locatie De Punt
Op 11 juni van dit jaar, de dag waarop 40 jaar geleden de bevrijding van de gegijzelde trein bij De Punt plaatsvond, diende contemporain archeoloog ir. Jobbe Wijnen bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een voorstel in tot aanwijzing van de locatie van de gijzeling als rijksmonument.  We vroegen Jobbe Wijnen om voor de lezers van de Nieuwsbrief toe te lichten wat de aanvraag inhoudt. Lees verder
"Mijn tekenleraar zei: Jij moet naar de kunstacademie”
In onze interviewserie ‘Wat is thuis?’ vertelt beeldend kunstenaar Ana Luhulima wat een doorzettingsver-mogen zij aan de dag moest leggen om verder te kunnen leren. Lees verder
“Alle Molukkers hebben een Pattimura in zich”
Dat 200 jaar geleden de Pattimura-opstand plaatsvond, is voor Stichting Moluks Historisch Museum aanleiding om de ‘nieuwe Pattimura’s’ aan het woord te laten. Deze keer is dat de 38-jarige Emerson Terinathe uit Groningen die actief is als columnist, schrijver en dichter. Lees verder
De Collectie Vertelt...
Dit liedbundeltje met het opschrift 'Ambonsch Volkslied' bevat maar liefst 350 pantuns. Het is in 1911 samengesteld door het Hoofd van de Maleise School te Ambon, J.J.H. Lokollo. Lees verder
Molukse gemeenschap in Helmond
In onze serie over Molukse wijken in Nederland een gesprek met Thomas Sikteubun en Petronella Sikteoeboen (foto) over hun jubileumfeest en monument. Lees verder
Indiëherdenking
'Verhalen Over Leven' is het thema van de Indiëherdenking 2017.
Lees verder
Katong Batja
Welke interessante boeken zijn onlangs verschenen?
Lees verder
Banda is hot
Banda staat in de belangstelling. O.a. het fotoproject 'I love Banda'. Lees verder
Speciale actie voor Vrienden
Van dit boekje worden drie exemplaren verloot onder Vrienden van Stichting Moluks Historisch Museum. Heeft u dit jaar al het aanmeldingsformulier naar ons opgestuurd, dan doet u automatisch mee. Bent u daar nog niet aan toegekomen, meldt u dan nu aan als Vriend. De verloting zal eind juli plaatsvinden.
Meer informatie
Ik word Vriend
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 stichting Moluks Historisch Museum, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw emailadres vermeld staat in onze mailinglijst.

Our mailing address is:
stichting Moluks Historisch Museum
Oud Wulfseweg 1
Houten, Utrecht 3992 LT
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp