Stichting Moluks Historisch Museum

View this email in your browser

januari 2017                                     

We starten dit jaar in de Nieuwsbrief met twee nieuwe series. ‘Wat is thuis?’ is een reeks interviews waarin 1e en 2e generatie Molukkers vertellen wat thuis voor hen betekende in oorlogsomstandigheden en hoe zij in Nederland een nieuw thuis hebben gecreëerd. Stg. MHM is de maker, Anneke Savert, en de geïnterviewden zeer erkentelijk voor de openhartige verhalen die nu voor het eerst gepubliceerd worden. Kennis delen doet stg. MHM ook door haar collecties via internet beschikbaar te stellen. Onlangs zijn ‘nieuwe’ foto’s toegevoegd. In de nieuwe serie ‘200 Jaar Pattimura’ gaan we op zoek naar nieuwe Pattimura’s, jonge Molukkers met idealen die zich inzetten voor de samenleving. Verder aandacht voor het Winternachten Festival waarin De tienduizend dingen van Maria Dermoût besproken wordt.

Van het bestuur
Het bestuur kijkt terug op een herdenkingsjaar waarin stg. MHM een dankbare rol heeft kunnen vervullen bij het positioneren van Molukkers in de Nederlandse samenleving. Tot onze speerpunten voor 2017 rekenen wij het uitbouwen van onze functie als kennisinstituut met als doel dat de Molukse stem gehoord blijft worden. Financiële ondersteuning is daarbij onontbeerlijk.
Lees verder
Uw mening over een monument
In december heeft het bestuur van Stg. MHM u gevraagd naar uw mening over de plannen om een landelijk monument te realiseren in de haven van Rotterdam. De enquête is door 406 personen ingevuld. Wij presenteren u de resultaten. Lees verder
“Door dingen van daar te verzamelen, kan ik ook hier een beetje thuis ervaren”
Na de verhalen over de aankomst die u in het herdenkingsjaar in deze Nieuwsbrief kon lezen, starten we nu met een nieuwe serie interviews rond het thema ‘Wat is thuis?’ Eerste en tweede generatie Molukkers vertellen hoe zij het leven in Nederland hebben opgepakt. Hoe zij ondanks alles een nieuw thuis hebben gecreëerd. We beginnen met Oelis en Frieda Tahamata. Lees verder
NRC Leesclub Live over Maria Dermoût
Tijdens het internationale literatuurfestival Winternachten in Den Haag wordt op 21 januari aandacht besteed aan de Molukken. Louise O. Fresco bespreekt dan met het publiek het boek De tienduizend dingen van Maria Dermoût, dat zich afspeelt op Ambon. Lezers van onze Nieuwsbrief krijgen van het Winternachten Festival korting op de toegangsprijs.
Lees verder
"Het rechtvaardigheidsgevoel van Pattimura is een voorbeeld voor mij"
Dit jaar is het 200 jaar geleden dat Pattimura in opstand kwam tegen het toenmalige Nederlandse gezag in Nederlands-Indië. De volksheld, die in 1817 de opstand op de Molukken leidde, is voor velen een bron van inspiratie. Voor Stg. MHM aanleiding om gedurende dit jaar de ‘nieuwe Pattimura’s’ in Nederland aan het woord te laten: jonge Molukkers die zich onderscheiden van anderen. Joël Pasanea bijt het spits af.
Pattimura-opstand
Wat was de aanleiding tot de opstand en hoe liep het af?
Lees verder
De Collectie Vertelt...
Is de fotocollectie bij u ook favoriet? Bekijk dan de nieuwe aanwinsten.
Lees verder
Gedeeld verleden
Wat zie je als je over de muren van je eigen groep heenkijkt?
Lees verder
Herinneringen aan Arie Manusama

Ons bereikte het bericht dat gisteren, in de avond van 12 januari, J.A.J. Manusama is overleden. Wij herinneren ons Arie Manusama als een vriendelijke, bescheiden man die veel betekend heeft voor de Molukse gemeenschap. Lees verder
Facebook
Facebook
LinkedIn
LinkedIn
Website
Website
Share
Tweet
Forward
Copyright © 2017 stichting Moluks Historisch Museum, All rights reserved.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat uw emailadres vermeld staat in onze mailinglijst.

Our mailing address is:
stichting Moluks Historisch Museum
Oud Wulfseweg 1
Houten, Utrecht 3992 LT
Netherlands

Add us to your address book


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by MailChimp